Online pesten

Digitaal pesten noemen we ook wel cyberpesten.

Cyberpesten: het komt steeds vaker voor en er zijn vele vormen. Bedreigingen via sms of msm, schelpartijen op iemands Hyves plaatsten, gemanipuleerde foto’s op internet zetten. En in de ergste gevallen een oproep via Twitter om iemand in elkaar te slaan. Via hun mobieltjes zetten de jongeren de taferelen vervolgens op YouTube.

Cyberpesten blijft vaak onzichtbaar voor ouders en leerkrachten, omdat het pesten vaak anoniem gebeurt, omdat er gebruik wordt gemaakt van nicknames. Vaak zijn er zijn er ook geen getuigen. 

Cyberpesten

Het is belangrijk om te weten wat pesten eigenlijk is, voordat u actie onderneemt. 

Pest-deskundige Bob van der Meer, de maker van Pesten.net, definieert pesten als volgt: “Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een of meerdere personen op een persoon die niet in staat is zichzelf te verdedigen. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Pesten heeft negatieve effecten voor het slachtoffer. Deze mag niet voor zichzelf opkomen noch zich verweren. Doet hij dit wel, dat kan dat reden voor de pester zijn het slachtoffer nog harder aan te pakken.”

Pesten via het Internet is doorgaans veel harder dan pesten in het gewone leven, omdat de daders gemakkelijk anoniem kunnen blijven. Een voorbeeld daarvan is het publiceren van de naam en het telefoonnummer van een klasgenootje op een erotische website, met de boodschap ‘bel deze dame voor een afspraak’.

Ook via e-mail kan er anoniem gepest worden. Op school kunnen kinderen bijvoorbeeld e-mails versturen zonder dat iemand weet wie de afzender is. Daarnaast is het mogelijk om berichten te verzenden met een valse naam als afzender.

Bron: Mijn kind online | Justine Pardoen & Remco Pijpers | ISBN: 978-90-6665-577-5

Wat kunt u als ouder doen tegen cyberpesten?

1. Blokkeer de afzender van ongewenste e-mail

2. Bewaar de berichten

3. Probeer de dader op te sporen

4. Praat op school over het pestbeleid

5. Praat met andere ouders


Hoe gaat u te werk tegen pestgedrag?
Lees verder..