Hoe gaat u te werk tegen pestgedrag?
1. Blokkeer de afzender van ongewenste e-mail

Sommige e-mail programma’s, waaronder Outlook, hebben de mogelijkheid om specifieke afzenders te blokkeren. (In de praktijk komt het erop neer dat berich-ten die afkomstig zijn van een bepaald adres, automatisch naar de prullenbak verwezen worden.) U kunt pest-mail ook onzichtbaar maken door een spamfilter te installeren waarbij u ongewenste afzenders op een ‘zwarte lijst’ plaatst.

Tip: e-mail blokkeren in Outlook Express gaat als volgt. Vanuit een ongewenste mail gaat u naar Bericht en dan naar Afzender blokkeren. Alle mailtjes van deze afzender worden vanaf nu ongelezen in de prullenbak gegooid. Per ongeluk de verkeerde persoon geblokkeerd? Ga dan naar Extra gevolgd door Afzenders blokkeren en corrigeer uw instellingen. (In de grote broer Outlook kiest u Acties gevolgd door Ongewenste e-mail.)

Op den duur loont het wellicht de moeite het kind een nieuw e-mail adres te geven. Vertel uw kinderen dat ze altijd heel voorzichtig moeten zijn met het doorgeven van hun e-mail adres aan anderen.

2. Bewaar de berichten

Een enkel bericht kunt u het beste negeren. Vertel dat uw kind ook. Niet op reageren en verwijderen. Komt het herhaaldelijk voor, bewaar dan de berichten. Door de toetscombinatie Ctrl-toets + Alt-toets + Print Scrn-toets te gebruiken, kunt u ook een schermafdruk maken. U kunt deze schermafdruk dan vervolgens in bijvoorbeeld Word door de toetscombinatie Ctrl + v te gebruiken.

3. Probeer de dader op te sporen

Soms is de identiteit van de dader te achterhalen door uit te zoeken of het via een computer op school is verzonden en zo ja welke. Dat is te zien in de zogenaamde logfiles van de school-server (centrale computer). Vanzelfsprekend heeft u daar wel de hulp van school voor nodig, en de (technische) ondersteuning van een ICT-coördinator, systeembeheerder, en/of externe beheerder.

Ook de stijl van het bericht en eventuele taalfouten kunnen de dader verraden. De dader kan wellicht ook worden gevonden doordat de leerkracht een gesprek aangaat met de klas over wat er is gebeurd. Het is belangrijk dat de school het pesten wil stoppen.

Soms is het niet mogelijk een dader te achterhalen en zit er niets anders op dan het effect te minimaliseren. Dat kan het beste door het slachtoffer op het hart te drukken niet te reageren op hate-mail of andere ongewenste e-mail.

Soms is de schade zo groot, dat u moet overwegen uw kind van school te laten veranderen. Dat is met name nodig als ook de school niet kan bijdragen aan meer veiligheid voor uw kind.

4. Praat op school over het pestbeleid

Als het pesten in de klas wordt aangekaart, bestaat het gevaar dat het slachtoffer opnieuw door de pester(s) te grazen wordt genomen. Dat gevaar is echter kleiner wanneer de school ook het pesten via nieuwe media serieus neemt en een goed anti-pestbeleid hanteert. Bespreek dit met de leerkracht en met de directie.

Er zijn vele instanties die de school kunnen helpen bij een effectieve anti-pestaanpak. De Stichting Stop het Pesten (www.stichtingstophetpesten.com) kan u helpen bij het ontwikkelen van een anti-pestbeleid op school. Maar bijvoorbeeld ook de Vereniging van Openbaar Onderwijs (VOO), die de handleiding ‘Pesten op school, hoe ga je ermee om?’ ontwikkeld heeft.

 5. Praat met andere ouders

U kunt uw ervaringen delen met andere ouders, die u op hun beurt tot steun kunnen zijn. Zo worden er op het Forum van Ouders.nl veel nuttige tips uitgewisseld.  

6. Maak melding

Iets vervelends gebeurd? Maak een melding via Meldknop